1. KURS PODSTAW PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ I WZORNICTWA

oferta dla licealistów pragnących studiować w/w kierunki na Akademii Sztuk Pięknych lub Politechnice

 

 • techniki kształtowania perspektywy
 • zagadnienia barwy i światła
 • podstawy projektowania graficznego
 • kształtowanie przestrzenne

Właściwe interpretowanie obserwowanej rzeczywistości jest bezpośrednim wynikiem procesu patrzenia. Sztuka rysowania to umiejętność postrzegania, którą kształtujemy w twórczym procesie nauki na naszych kursach. Są to zajęcia przygotowujące i niezbędne do praktycznych egzaminów wstępnych na Wydziały Architektury Wnętrz, Wzornictwa Przemysłowego ( Designu) oraz Scenografii. Wykonamy też TECZKĘ z pracami na studia, oraz PORTFOLIO PRAC do egzaminów wstępnych.

 

Rozmiar groupy: 6-12 osób
Czas zajęć: 4h
Cena tygodniowa: 24zł za 1h x 4 = 96zł za zajęcia
Cena miesięczna: 96zł x 4 = 384zł

 

Warsztat do projektowania:

 1. Brystole 100×70
 2. Szkicownik A 4
 3. Komplet ołówków 2B – 12B
 4. Gumka chlebowa i zwykła
 5. Węgiel rysunkowy
 6. Linijki, cyrkiel, ekierki itp
 7. Nożyki i nożyczki do cięcia papieru
 8. Podkładka do przecinania papieru

2.  KURS RYSUNKU NA SZTUKĘ OGRODOWĄ ORAZ ARCHITEKTURĘ KRAJOBRAZU

oferta dla licealistów pragnących studiować w/w kierunki na Politechnice
Uczestnicy kursu nie muszą posiadać wcześniejszego przygotowania a naukę mogą rozpocząć od podstaw.
Uczestnicy kursu poznają podstawy kompozycji i perspektywy. Stworzą studium martwych natur oraz elementów małej architektury. Zdobędą przygotowanie do egzaminów wstępnych na studia.

 

Rozmiar groupy: 6-12 osób
Czas zajęć: 4h
Cena tygodniowa: 24zł za 1h x 4 = 96zł za zajęcia
Cena miesięczna: 96zł x 4 = 384zł

 
Warsztat do rysunku:

 1. Brystole 100×70
 2. Szkicownik A4
 3. Zestaw ołówków 2B- 12B
 4. Zestawy kreślarskie
 5. Kredki ołówkowe (akwarelowe)
 6. Pastele tłuste
 7. Pisaki

3. KURS PODSTAW GRAFIKI WARSZTATOWEJ

oferta dla młodzieży gimnazjalnej, licealnej i dorosłych

 
Uczestnicy kursu poznają podstawy technik graficznych: litografia, sucha igła, wklęsłodruk, miedzioryt, linortyt,  przenoszenie zdjęć na płytę graficzną wyrażanych organizacją przestrzeni przy pomocy kreski jako formy kreacji własnej osobowości przy użyciu najprostszych środków wyrazu artystycznego.

 

Rozmiar groupy: 6-12 osób
Czas zajęć: 3h
Cena tygodniowa: 24zł za 1h x 4 = 72zł za zajęcia
Cena miesięczna: 72zł x 4 = 296zł

 

Warsztat graficzny:

 1. Papier do grafik
 2. Szkicownik
 3. Ołówki, gumka
 4. Kredki świecowe
 5. Pisaki
 6. Folie, linoleum, blacha
 7. Farby drukarskie
 8. Dłutka i rylce graficzne

4. KURS RYSUNKU I MALARSTWA

oferta dla  licealistów i dorosłych

 

Kurs przygotowuje młodzież do egzaminów wstępnych na uczelnie artystyczne. Kurs przeznaczony jest również dla dorosłych pragnących rozwinąć swoje skrzydła w twórczości artystycznej. Nie wymagamy doświadczenia plastycznego. Rozwijamy talenty pomagając osobom zupełnie początkującym, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze sztuką jak i tym zaawansowanym,  którzy  chcą doskonalić swoje umiejętności warsztatowe.
Program kursu obejmuje poznanie technik malarskich, sposobów rysowania, zasad kompozycji, organizacji światła i koloru w przestrzeni, studium postaci, ruch postaci, studium martwej natury i portretu, twórczość z wyobraźni oraz rozwiązywanie zadań indywidualnych.

 

Rozmiar groupy: 6-12 osób
Czas zajęć: 4h
Cena tygodniowa: 20zł za 1h x 4 = 80zł za zajęcia
Cena miesięczna: 80zł x 4 = 320zł

 

Warsztat do rysunku i malarstwa:

 1. Brystole 100×70
 2. Płótna malarskie, zagruntowane brystole
 3. Szkicowniki
 4. Zestaw ołówków i gumka
 5. Węgiel rysunkowy i gumka chlebowa
 6. Farby akrylowe, pędzle, paleta, kubek
 7. Pastele
 8. Fiksatywa
 9. Szpachle malarskie

5. KURS RYSUNKU I MALARSTWA

oferta dla dzieci (  Grupa A dzieci od 4 – 7; Grupa B od 8- 10  lat )
Kurs ma za zadanie rozwijanie wyobraźni i radości kreacji twórczej . Dzieci zdobędą wiedzę z historii i teorii sztuki.
Uczestnicy poznają m.in. takie pojęcia jak: kompozycja przestrzenna, barwa, zagadnienia światła oraz perspektywy zbieżnej i malarskiej. Kurs rozwija talenty plastyczne dzieci, pozwala im poszerzać zdolności percepcyjne w kierowaniu ich ekspresji postrzegania rzeczywistości poprzez kreację własnego dzieła .

 

Rozmiar groupy: 6-12 osób
Czas zajęć: 2h
Cena tygodniowa: 30zł za 1h x 2 = 60zł za zajęcia
Cena miesięczna: 60zł x 4 = 240zł

 

Warsztat do rysunku i malarstwa:

 1. Brystole 100x 70
 2. Blok rysunkowy A3
 3. Szkicownik A4
 4. Pastele tłuste ,,Pentel”
 5. Ołówki 2B – 10B
 6. Gumka do mazania
 7. Kredki ołówkowe ( akwarelowe)
 8. Pisaki

6. KURS RYSUNKU I MALARSTWA

oferta dla gimnazjalistów
Kurs obejmuje twórczość w zakresie rysunku i malarstwa z natury oraz ćwiczenia z wyobraźni na zadane tematy w technikach artystycznych takich jak: ołówek, węgiel, tusz, pastel, tempera, akryl. Kurs również przygotowuje młodzież do egzaminów wstępnych do liceów plastycznych. Młodzież zapozna się ze sztuką kreacji własnej rzeczywistości w oparciu o swój indywidualny sposób postrzegania i rejestrowania otoczenia. Istnieje też możliwość
wykonania teczki z pracami plastycznymi  koniecznej do egzaminów wstępnych. Zapewniamy twórczą atmosferę pod okiem pedagogów- artystów.

 

Rozmiar groupy: 6-12 osób
Czas zajęć: 2h
Cena tygodniowa: 30zł za 1h x 2 = 60zł za zajęcia
Cena miesięczna: 60zł x 4 = 240zł

 
Warsztat do rysunku i malarstwa:

 1. Brystole 100×70
 2. Szkicownik
 3. Zestaw ołówków 2B – 10B, gumka
 4. Węgiel rysunkowy i gumka chlebowa
 5. Tusze kreślarskie
 6. Pisaki
 7. Pastele tłuste
 8. Farby akrylowe, paleta, pędzle, kubek
 9. Szpachle malarskie
 10. Fartuch ochronny