Sensem istnienia i działania Cube Edukacja jest rozbudzanie  wśród dzieci i młodzieży ciekawości świata poprzez umożliwienie im odwiedzania miejsc interesujących, w większości dla ogółu niedostępnych.

Są to uczelnie, ośrodki naukowo-badawcze, firmy bazujące na najnowocześniejszych osiągnięciach techniki i informatyki, instytucje kulturalne.

Każdy młody człowiek o otwartym umyśle znajdzie wsród naszych propozycji coś specjalnie dla siebie, może spełnimy jego marzenie.