Twórcami Cube-edukacja są:

IMAG1521

Janina Szopa

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na Wydziale Neofilologii, lektor języka angielskiego z przygotowanie pedagogicznym – ukończyła Studium Pedagogiczne, uzyskując kwalifikacje pedagogiczne do pracy nauczycielskiej, jest czynnym nauczycielem szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi, posiada uprawnienia do nauczania języka angielskiego na całym świecie wydane przez Cambridge University  – certyfikat CELTA, pracuje z dziećmi jak również i dorosłymi, prowadzi zajęcia grupowe, a także indywidualne.

Prowadzi również zajęcia z dziećmi z orzeczeniami oraz dysfunkcjami – absolwentka studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami andragogiki.

Jako długoletni pracownik pionu operacyjnego banku (analityk ryzyka) prowadzi zajęcia z business English, opierając je na swoim doświadczeniu w pracy w biznesie.

 

cubeDorota Zientarska

Dyplomowany nauczyciel matematyki. Absolwentka wydziału mechanicznego Politechniki Śląskiej oraz studiów podyplomowych Matematyka Pedagogiczna na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada doświadczenie w pracy w szkole  i  w kształceniu pozaszkolnym (korepetycje).

 

 

 

 

 

 

Zaprosiłyśmy do współpracy –  wysokiej klasy nauczycieli matematyki ( dr n.mat. – pracownicy UJ ), nauczycieli języków: hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego, egzaminatorów państwowych z geografii, fizyki i chemii, doktora sztuki Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie, psychologa, pedagoga i logopedę.

Nasze atuty to:

 1. Kieruje nami chęć pomocy – uczymy w przyjaznej atmosferze
 2. Stosujemy nowoczesne metody nauczania posługując się multimedialnymi narzędziami
 3. Lekcje są urozmaicone
 4. Współpracujemy wyłącznie z nauczycielami z dużym , wieloletnim doświadczeniem
 5. Zajęcia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb ucznia
 6. Uzupełniamy ofertę dydaktyczną dostępną w szkole ponieważ nie mamy ograniczeń za strony oficjalnego programu nauczania

Stawiamy ponadto na dodatkowe kompetencje, które okazują się kluczowe w dalszym życiu:

 1. Swobodne porozumiewanie się w języku obcym
 2. Rozwój myślenia matematycznego
 3. Kreatywne rozwiązywanie problemów
 4. Praca zespołowa
 5. Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami

Z nami się uda!!!!!!!!!