• pozaszkolna opieka nad dzieckiem – pomoc w odrabianiu lekcji, sprawdzanie zeszytów, przygotowanie do zajęć szkolnych w dniu następnym
  • świetlica – dla dzieci w wieku 6 do 10 lat, czynna w godz 15,00 do 20,00 –  zajęcia plastyczne, zajęcia kreatywne, gry logiczne